M4 Mini mobil

Kokgrytan är placerad på fyra svängbara, låsbara hjul
och ett av hjulen går även att låsa i riktning för att
underlätta förflyttning. Kokgrytan är också försedd
med två handtag för god ergonomi.

Kategori:
 

På Getinge Storkök jobbar vi ständigt för att möta era
behov och vi har märkt att kraven på fl exibilitet har
ökat i många kök. Vårt svar på detta är M4 Mini mobil.
Om det finns behov av tillfällig extra kapacitet, att
ställa undan kokgrytan när den inte används, möjlighet
att dela en kokgryta mellan flera avdelningar
eller att transportera tillagad mat så är M4 Mini mobil
ett givet alternativ.
Kokgrytan finns i storlekarna 50, 75 och 100 liter
nettovolym och är likt M5 Mini försedd med automatisk
vattenpåfyllning i manteln, vattenpåfyllning
i kärlet via flödesmätare, elektrisk stjälpning och
elektroniskt styrd kokning med dubbla effektsteg.
För en utförligare beskrivning av funktionerna se
broschyr M4 Mini mobil.

Kokgrytan är placerad på fyra svängbara, låsbara hjul
och ett av hjulen går även att låsa i riktning för att
underlätta förflyttning. Kokgrytan är också försedd
med två handtag för god ergonomi.

Läs mer

    Ladda ner

    M4 Mini mobil

  • Broschyr_M4MiniMobil

    379 KB