Tillbehör till kokgrytor från Getinge Storkök

Tillbehör för en enklare vardag

Det är tufft att arbeta i storkök. Tunga lyft, varma kärl och stora volymer utmanar varje dag.

När vi är ute i verkligheten är det inte bara service och underhåll vi sysslar med. Vi snappar upp problem, lyssnar till idéer och studerar olika sätt att arbeta för att ständigt hitta nya bättre lösningar.

En uppmärksamhet som tillsammans med vår innovativa, tekniska kunskap gör att vi kan tillverka kokgrytor som är enkla att hantera, håller högsta kvalitet och skapar de bästa ergonomiska lösningarna.

ACT diskverktyg

Diskverktyget ACT (Advanced Cleaning Tool) är ett verktyg som snabbt och effektivt rengör grytkärlet och minskar arbetsbelastningen.
Diskverktyget styrs av ett enkelt och komplett disksystem med tre förinställda program. Välj program, tillsätt en tablett ACTab diskmedel och diskningen startar och sköts automatiskt. Bara att skölja ur innan den är klar att användas igen.

  • ACT klarar att rengöra en kokgryta utan föregående blötläggning vilket reducerar vatten och energiförbrukning. Detta medför bättre driftsekonomi och mindre miljöpåverkan.
  • ACT diskar med samma effektivitet gång efter gång (noggrannheten ökar i och med att diskprocessen likriktas i högre grad med mindre inverkan från yttre faktorer).
  • ACT har en ny unik rund diskborste som även roterar runt egen axel. Det betyder att den sköljs av under tiden och håller sig fri från matrester under hela diskningen.
  • ACT ökar effektiviteten avsevärt eftersom diskprocessen går snabbare och blir ännu mer verkningsfull med våra egenutvecklade disktabletter ACTab.

Kantinvagga

En revolutionerande kombinerad vagga och hylla för grytkärlet. Vaggan roterar tillsammans med grytkärlet i stjälpningsrörelsen vilket medger portionering i kantiner utan skopor, slevar och kladd. Fyll enkelt upp en kantin i taget med vilken produkt som helst. Vrid vaggan ett halvt varv och den låser sig i ett läge som ger dig en optimal avställningsyta för mjölkpaket i direkt anslutning till grytkärlet. Placera ett 20 liters mjölkpaket på hyllan och låt mjölken rinna genom lockets galler samtidigt som omröraren arbetar. Enkelt, säkert och ergonomiskt.

Fotpedal
Låter dig ha båda händerna fria när du arbetar med kokgrytan. Så länge fotpedalen hålls nedtryckt tillåts omröraren att rotera 20 varv/min med locket öppet. Fotpedalen kan även likt knappen användas till manuell vattenpåfyllning och till stjälpning av kärlet.

Silplåt
Silplåten är ett ovärderligt tillbehör vid tömning av till exempel potatis eller pastavatten. Den stabila silplåten monteras med ett enkelt handgrepp i grytkärlets utlopp.

Duschpistol
Gör det enkelt att rengöra kokgrytan. Duschpistolen är slagtålig och tillåter att justera både strålens koncentration och tryck. Duschpistolen kan enkelt hängas på grytans pelare och levereras med blandningsbatteri för varmt och kallt vatten.

Mätsticka
Mätstickan används för att få kontinuerlig kontroll på utnyttjad volym i grytkärlet. Perfekt anpassad för att hängas på grytkärlets kant.

Verktygsvagn
Verktygsvagnen underlättar vid förflyttning och förvaring av till exempel silplåtar och tömningsplåtar. Vagnen är konstruerad i rostfritt stål och finns i utförande för två eller tre uppsättningar verktyg.

Avtappningsventil
Fjärilsventil i hygieniskt utförande för avtappning av grytkärlet eller anslutning av pump. Utförd helt i rostfritt stål med packning av EPDM. Kan levereras i storlekarna 2” och 3” och i ISO- eller SMS-utförande.

Fabriksanpassningar
Nedanstående utföranden är exempel på möjligheter till specialanpassning som finns att tillgå. Kontakta oss på Getinge Storkök eller någon av våra återförsäljare så kan vi tillsammans hitta den optimala lösningen för just ert kök!

Kokgrytor i ångutförande
Kokgrytorna kan anpassas för uppvärmning med ånga från befintlig extern ångpanna.

Lager
Anpassade lager till de flesta på marknaden förekommande fabrikat kan tillverkas på beställning. Detta gör det möjligt att montera en ny kokgryta av modellerna M5 eller M5 Hi i en befintlig linje med kokgrytor. Lösa lager kan också tillverkas för montering på annan utrustning eller på vägg.

Elanslutning
Kokgrytans elektriska utrustning kan anpassas för andra nätspänningar.

Pelare
Kokgrytans stödpelare kan specialtillverkas i flera olika bredder för att göra det möjligt att montera nya kokgrytor vid befintliga golvbrunnar där det tidigare funnits grytor av andra fabrikat. Möjlighet finns också att anpassa placeringen av el och vatten anslutning.

Säkerhet
Kokgrytans ångsystem är säkrat mot övertryck. Utöver detta system finns säkerhetskomponenter som manometer och säkerhetsventil av högsta kvalitet. Värmeelementen är monterade i en unik konstruktion som ser till att elementen alltid befinner sig under vatten. Elementen är även försedda med överhettningsskydd. Kokgrytans system för stjälpning är försett med ett rasskydd