Våra kokgrytor gör det roligare att arbeta

Det är tufft att arbeta i storkök, där tunga lyft, varma kokgrytor och stora volymer utmanar varje dag. När vi är ute i verkligheten är det inte bara service och underhåll vi sysslar med. Vi snappar upp problem, lyssnar till idéer och studerar olika sätt att arbeta för att ständigt hitta nya bättre lösningar. En uppmärksamhet som tillsammans med vår innovativa, tekniska kunskap gör att vi kan tillverka kokgrytor som är enkla att hantera, håller högsta kvalitet och skapar de bästa ergonomiska lösningarna.

"Våra kokgrytor gör det roligare att arbeta och minskar påfrestningar på kroppen. Det vinner alla på"

Kokgrytor från Getinge Storkök

Intelligent kokning & bryning

Kokningsfunktionen använder dubbla effektsteg och en noggrann temperaturmätning. Detta medför en snabb uppvärmning och därefter en jämn temperatur. Om en produkt tillförs i grytkärlet reagerar styrsystemet direkt och återställer temperaturen. Kokningsprocessen kan även tidsstyras. När inställd tid har gått ut tar ett varmhållningsprogram över. Vid höga temperaturer finns även möjlighet att bryna direkt i kokgrytan. Kokningsfunktionen på Midi- och Maxi-versionerna omfattar även ett helt nytt program för jäsning av degar.

Kärntemperaturstyrning
Det är temperaturen på själva maten som är avgörande för automatiken vid kokning och kylning med kärntemperaturstyrning. Perfekt för mat som lätt kokar över. En givare som mäter produktens temperatur styr kokningseller kylningsprocessen. Kärntemperaturstyrning är även en förutsättning för dokumentering och uppföljning via Getinge Storköks kontrollprogram för HACCP, gs-doc™.

LED-belysning
En unik nyhet på M5 Bas, Midi och Maxi-version är LED-belysningen i locket som ger en perfekt överblick genom inspektions-gallret när locket ligger på. Detta effektiviserar arbetet mycket då man slipper öppna locket för att kontrollera matlagningsprocessen och därefter återstarta omröraren efter att locket stängts.

Kontrollerad stjälpning
Samtliga kokgrytor i M5-generationen levereras med elektroniskt styrd stjälpning som standard. ART (Automatic ReTilt) återstjälper automatiskt grytkärlet och möjliggör enkel fyllning i alla typer av kärl med mycket hög noggrannhet.

Exakt vattenpåfyllning
Pipen är monterad direkt på grytkärlet vilket minimerar risken för förorening via ytor som inte är avsedda för hantering av livsmedel. Vattenpåfyllningen är elektroniskt styrd via en flödesmätare. Exakt vattenmängd anges på den nya grafiska displayen. Manuell vatten påfyllning kan dessutom när som helst påbörjas via en särskild knapp som ligger utanför displayen!

Kraftfull omrörning
Omröraren har 6 förinställda program (från 5 till 155 varv/min) som täcker in allt ifrån mycket skonsam omrörning till högvarvig omrörning vid vispning. Omröraren är mycket kraftfull vilket till exempel innebär att det går att göra potatismos från en full kokgryta med kokt potatis. Omrörarverktyget av rostfritt stål, är volymgraderat och monteras enkelt i grytkärlet. Både omrörarverktyg och de avtagbara skraporna diskas enkelt i diskmaskin. En dedikerad knapp för Hold-To-Run av omröraren vid öppet lock har införts på M5 för att underlätta arbetet ytterligare.

Effektiv kylning
Kylningsfunktionen använder vanligt kallvatten för att kyla ned kokgrytans ångmantel. Kylningen styrs elektroniskt vilket medför ett maximalt utnyttjande av vattnet och en stor vattenbesparing i förhållande till traditionella system.

I W C – Extern kylning
Ice Water Chilling är perfekt för ett kök som levererar kyld mat eftersom kylningen sker direkt i grytkärlet. Detta sparar mycket tid och reducerar antalet tunga lyft för personalen till ett minimum under tillagningsprocessen. IWC är också utmärkt vid tillagning av kalla rätter då det garanterar att produkten inte kommer upp i temperaturer som kan orsaka tillväxt av mikroorganismer. IWC är ett högpresterande system för nedkylning direkt i kokgrytan via en extern kylanläggning. Eftersom kylning av livsmedel är en process som är helt beroende av korrekt temperatur och nedkylningshastighet ingår alltid gs-doc™ vid försäljning av kokgrytor med IWC för att underlätta kvalitetssäkringsarbetet.

Programmering & inställningar
Kokgrytans styrningselektronik är även försedd med en programmeringsfunktion där olika program kan lagras i minnet. Detta både förenklar och höjer effektiviteten i matlagningen.