Kvalitetssäkert 

Getinge Storkök AB skall utveckla och tillverka kokgrytor för storkök som är driftsäkra, energieffektiva och med god ergonomisk design. Vi skall sträva mot total kvalitet genom ständiga förbättringar i produkter och arbetssätt samt i kommunikationen med återförsäljare, kunder och användare. All verksamhet skall bedrivas med användarens behov i fokus. För att kunna hålla en hög kvalitet på våra produkter och en kostnadseffektiv verksamhet skall vi alltid säkerställa att vi har kompetent och motiverad personal som tar ett eget ansvar för det dagliga kvalitetsarbetet. Resultatet skall mätas och analyseras fortlöpande.

ISO 9001:2015

Getinge Storkök är certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Vårt kvalitetsledningssystem har blivit granskat och godkänt av Inspecta som är ett oberoende certifieringsorgan. Certifieringen slår fast att Getinge Storkök uppfyller de internationella kraven på kvalitetsledning och att systemet omfattar alla nivåer i vår organisation.

Certifikat Kvalitet SWE pdf

Certificate Quality ENG pdf

Certifikat