Fotpedal

Gör förfrågan

Fotpedal för Hold-To-Run av omrörare, stjälpning och manuell vattenpåfyllning. Låter användaren ha båda händerna fria vid körning av omröraren i 20 Varv/ minut med öppet lock.

Gör förfrågan
Artikelnr: 001.100 eller 001.101 Kategori:

Fotpedal

Låter dig ha båda händerna fria när du arbetar med fotpedal till kokgrytan. Så länge fotpedalen hålls nedtryckt tillåts
omröraren att rotera 20 varv/min med locket öppet. Fotpedalen kan även likt knappen användas till manuell
vattenpåfyllning och till stjälpning av kärlet. Samtliga funktioner kan användas samtidigt. (stjälpning, omrörning och vattenpåfyllning)

Detta är en väldigt uppskattad funktion vid tex. kylning av pasta.

Se fler tillbehör till kokgrytor

Läs mer