Järfälla Gymnasium

Referenser och case studies
Nya kokgrytor installerade på Järfälla Gymnasium. Getinge M5 Maxi BL. 
Vi på Getinge Storkök tackar för förtroendet!