M5 - Klarar ännu mer

M5 serien
Vår nya M5-gryta har en ny kontrollpanel i form av en grafisk pekskärm som ger tydlig överblick och är enkel att använda. Det finns också möjlighet att styra flera funktioner samtidigt. Mantel- och kärntemperaturmätningen är som i tidigare generationer mycket exakt. Liksom flödesmätaren för vattenpåfyllningen som gör det möjligt att dosera i deciliter. M5-grytans täthet, pelarkonstruktion och service-tillgänglighet är förbättrad, vilket höjer kvaliteten och säkerheten för användaren. Givetvis är den också utrustad med det populära och unika vridbara locket. Med ett enkelt handgrepp vrider du locket på högkant och för ner det i grytan. Sedan är det bara att spola rent med duschpistolen. Allt i en god arbetsställning. Grytans ångmantel är naturligtvis utrustad med ett slutet ångsystem och har automatisk vattenpåfyllning. M5-grytan är dessutom  försedd med en unik LED-belysning i locket som standard på samtliga modeller med omrörare vilket ger en tydlig överblick genom inspektionsgallret även när locket ligger på.

Ladda ner vår broschyr

Vilken version av M5 behöver ni?

Ingår   = Ingår | Tillval   = Tillval
Funktion
Mini
Bas
Midi
Maxi
IWC
Flödesmätning
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Tidsstyrning
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Kokning
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Omrörning
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
AC-Tab
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
ACT
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Kylning
Ingår
Ingår
Ingår
Jäsning
Ingår
Ingår
Ingår
Programmering
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Kärntemperatur
Ingår
Ingår
Diagnostiksystem
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Cook & Chill
Ingår
gs-doc™
Tillval
Tillval
e-log™
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Led-belysning i locket
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Unik fotpedal
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Unik kantinvagga
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Duschpistol
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Verktygsvagn
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Silplåt
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Tillbehör

Enkel dokumentation

e-log™ och gs-doc™ finns på en webbserver i grytans elektronikstyrning. Detta gör grytan till en del av det lokala nätverket. För fjärradministration kopplas det lokala nätverket upp mot internet.
GS-DOC
GS-DOC™ - (Tillval till Maxi)
gs-doc™ är ett system framtaget för att förenkla dokumenteringen i en HACCP-plan. Systemet lagrar information vid varje enskild kokprocess så som temperatur, tid och vilken medarbetare som har kört processen. Systemet hanterar även samtliga driftslarm. All data sparas lokalt i respektive gryta. För att granska driftinformationen surfar man in på grytan på samma sätt som med e-log™. Som standard ingår en förenklad version av gs-doc som kan köras från kokgrytans grafiska display.
E-LOG
E-LOG™ - (Tillval)
En gryta från Getinge Storkök är mycket energieffektiv med en verkningsgrad på 95% (uppmätt enligt EFCEMs standard). 

Det finns dock en hel del som användaren kan göra för att laga mat på ett energieffektivt sätt. Koka inte på onödigt höga temperaturer, varmhåll inte maten under onödigt lång tid etc. För att hjälpa användaren att minska energiåtgången vid matlagning har Getinge Storkök tagit fram ett hjälpmedel, e-log™ som loggar energiförbrukning både per process och i stand-by läge. e-log™ kan även summera energiförbrukning under hela grytans livstid. 

Respektive grytas energiförbrukning går att följa via en vanlig webbläsare. I standardutförande ingår en förenklad version av e-log som kan köras från kokgrytans grafiska display.

Höjd och montering

M5 - Varianten med traditionell tipphöjd på 400 mm. 

M5 HI - Varianten M5 Hi har en högre, 600 mm, tipphöjd som ger bättre ergonomi och enklare utportionering. 

M5 BL - En helt ny variant med Bolt-Less installation. M5 BL är helt fristående på ben och behöver inte bultas i golvet. Ingen borrning som kan skada golvets tätskikt krävs vid installation. Tipphöjden är 600 mm.

Ladda ner vår Broschyr