Et langsiktig forbedret miljø

Getinge Storkök AB produserer og selger høykvalitetsprodukter til storkjøkken, og vil aktivt bidra til et langsiktig forbedret miljø, ved å designe våre produkter for både ressurseffektiv produksjon og ressurseffektiv drift, slik at så lite av våre naturressurser som mulige er konsumert. 

Dette skal oppnås ved å:

  • Getinge Storkjök opptrer på en seriøs og ansvarlig måte i disse sakene, og har som et minimumskrav til å oppfylle gjeldende forskriftskrav og vedtekter.
  • Getinge Storkök jobber kontinuerlig med utvikling av moderne produksjonsprosesser, for å redusere miljøbelastningen mest mulig.
  • Getinge Storkök jobber kontinuerlig med utvikling av moderne produkter, og med stadige miljøforbedringer.
  • Getinge Storkök bidrar aktivt til resirkulering av produktene våre når de er sluttbrukt.
  • Getinge Storkök tar ved valg av råvarer hensyn til konsekvensene de kan ha for miljøet og tilstreber bruk av resirkulerbare materialer.
  • Getinge Storkök gir ansatte mulighet til å ta ansvar for miljøforbedringer slik at alle sammen kan delta i en sirkulær tenkning.

Miljøsertifikat

Miljø Getinge Kommersielt kjøkken

Solceller og elbiler

Vi er selvforsynt med strøm gjennom vår satsing på solceller.
Våre firmabiler blir gradvis erstattet av elbiler.
Vi har et miljøstyringssystem i henhold til standarden ISO 14001:2015 . Sertifiseringen omfatter følgende aktiviteter: Design, produksjon og salg av gryter for kjøkken.

Vi kjører elbiler fra Tesla.