Kvalitetssikret 

Getinge Storkök AB skal utvikle og produsere gryter for storkjøkken som er pålitelige, energieffektive og med god ergonomisk design. Vi skal tilstrebe total kvalitet gjennom kontinuerlige forbedringer i produkter og arbeidsmetoder samt i kommunikasjon med forhandlere, kunder og brukere. Alle aktiviteter skal gjennomføres med brukerens behov i fokus. For å opprettholde høy kvalitet på våre produkter og en kostnadseffektiv drift må vi alltid sørge for at vi har kompetente og motiverte medarbeidere som tar eget ansvar for det daglige kvalitetsarbeidet. Resultatet skal måles og analyseres fortløpende.

ISO 9001: 2015

Getinge Storkök er sertifisert i henhold til den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Vårt kvalitetsstyringssystem er gjennomgått og godkjent av Inspecta, som er et uavhengig sertifiseringsorgan. Sertifiseringen sier det Getinge Storkök oppfyller de internasjonale kravene til kvalitetsstyring og at systemet dekker alle nivåer i vår organisasjon.

Sertifikatkvalitet SWE pdf

Sertifikatkvalitet ENG pdf

Sertifikat