Miljø

Miljøpolitik

Getinge Storkök AB producerer og sælgerkvalitetsprodukter til storkøkkener og vil desuden bidrage aktivt til et bedremiljø på lang sigt ved at skabe produkter til ressourceeffektiv tilberedning ogenergibesparende drift, så vi bruger så få af vores naturressourcer sommuligt. 


Det skal Getinge Storkök opnå ved at:


agere på en seriøs og ansvarligmåde i forhold til disse problemstillinger og have som minimumskrav, at degældende myndighedskrav og forordninger skal opfyldes.


arbejde kontinuerligt med at udviklemoderne produktionsprocesser for på den måde at mindske miljøpåvirkningen såmeget som muligt.


arbejde kontinuerligt med atudvikle moderne produkter og miljøforbedrende tiltag.


bidrage aktivt til, at voresprodukter bliver genbrugt efter endt levetid.


tage højde for den indvirkning,som vores valgte råmaterialer kan have på miljøet, og efterstræbe brug afmaterialer, som kan genbruges.


give de ansatte mulighed for attage ansvar for miljøforbedringer, så vi i fællesskab kan bidrage til enkredsløbstilgang.