Et langsigtet forbedret miljø

Getinge Storkök AB fremstiller og sælger produkter af høj kvalitet til storkøkkener og vil aktivt bidrage til et langsigtet forbedret miljø ved at designe vores produkter til både ressourceeffektiv produktion og ressourceeffektiv drift, så så der forbruges så lidt af vores naturressourcer som muligt. 

Dette skal opnås ved at:

  • Getinge Storkök handler seriøst og ansvarligt i disse sager og har som minimum krav om at overholde gældende myndighedskrav og regler.
  • Getinge Storkök arbejder løbende med udvikling af moderne produktionsprocesser og reducerer dermed miljøpåvirkningen mest muligt.
  • Getinge Storkök arbejder løbende med udvikling af moderne produkter og med konstante miljøforbedringer.
  • Getinge Storkök bidrager aktivt til genanvendelse af vores produkter, når de er slutanvendelse.
  • Getinge Storkök, når de vælger råvarer, tager højde for de konsekvenser, de kan have på miljøet og stræber efter brugen af genanvendelige materialer.
  • Getinge Storkök giver medarbejderne mulighed for at tage ansvar for miljøforbedringer, så alle sammen kan bidrage til en cirkulær tænkning.

Miljøcertifikater

Miljø Getinge Catering

Solceller og elbiler

Vi er selvforsynende med elektricitet gennem vores investering i solceller.
Vores firmabiler bliver gradvist udskiftet med elbiler.
Vi har et miljøledelsessystem i overensstemmelse med iso 14001:2015-standarden. Certificeringen dækker følgende aktiviteter: Design, fremstilling og salg af kokegryter til køkken.

Vi kører elbiler fra Tesla.