Knutepunktet

Knutepunktet i Härnösand

Knutepunktet i Härnösand hvor vi har fått æren av å levere 10 nye Getinge M5.

Vi i Getinge Storkök takker for tilliten og ønsker deg lykke til!