PLASTLOCKETS FÖRDELAR 

MER ÄN BARA SNYGGA
Hängslat fjäderbalanserat lock i plast med integrerat inspektionsgaller. Materialets
isolerande egenskaper medför över 20% lägre yttemperatur än ett lock i rostfri plåt vid
normala drifts och omgivningstemperaturer samt sänker därmed kokgrytans
energiförbrukning.

Lock i isolerande plast innebär en betydligt lägre risk för brännskador och en
energibesparing jämfört med lock i rostfri plåt.

Plastlock för god arbetsmiljö med mer än 20dB (A) lägre bullernivå än ett lock i rostfri
plåt. Bullernivån för ett lock i plast ligger väl under arbetsmiljöverkets gränsvärden till
skillnad från ett lock i rostfri plåt.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna på 035-179990 eller info@gsab.nu