Intelligent kokning & bryning

Kokningsfunktionen använder dubbla effektsteg och en noggrann temperaturmätning. Detta medför en snabb upp- värmning och därefter en jämn temperatur. Om en produkt tillförs i grytkärlet reagerar styrsystemet direkt och återställ-er temperaturen. Kokningsprocessen kan även tidsstyras. När inställd tid har gått ut tar ett varmhållningsprogram över. Vid höga temperaturer har ni även möjlighet att bryna direkt i grytan.

Kontrollerad stjälpning

Samtliga kokgrytor i M4 serien levereras med elektroniskt styrd stjälpning som standard. ART (Automatic ReTilt) som automatiskt återstjälper grytkärlet, möjliggör enkel fyllning i alla typer av kärl med mycket hög noggrannhet.

Exakt vattenpåfyllning

Pipen är monterad direkt på grytkärlet vilket minimerar risken för förorening via ytor som inte är avsedda för hantering av livsmedel. Vattenpåfyllningen är elektroniskt styrd via en flödesmätare. Exakt vattenmängd anger ni på displayen.