Den nya modellen M4 har en förbättrad och mer användarvänlig kontrollpanel som ger möjlighet att göra flera saker samtidigt. Kärntemperaturstyrningen är mer exakt och tömningsläppen är förstärkt. Den nya flödesmätaren för vattenpåfyllningen gör det nu även möjligt att dosera i deciliter. Grytans täthetsklassificering, pelare och servicetillgänglighet är förbättrad. Givetvis har vi med oss det, populära och unika, vridbara locket. Med ett enkelt handgrepp vrider du locket på högkant och för ner det i grytan. Sedan är det bara att spola rent med duschpistolen. Allt i en god arbetsställning. Grytans ångmantel är naturligtvis också utrustad med ett slutet ångsystem och automatisk vatten-påfyllning. M4:an har också fått en mängd nya tillbehör som t.ex. kantinvagga, fotpedal och e-log. gs-doc (Maxi) har också utvecklats och blivit web-baserat. M4 Hi har en högre tipphöjd som ger bättre ergonomi och enklare utportionering.