gs-doc™

GS-DOC™ (TILLVAL TILL MAXI)

gs-doc™ är ett system framtaget för att förenkla dokumenteringen i en HACCP-plan. Systemet lagrar information vid varje enskild kokprocess så som temperatur, tid och vilken medarbetare som har kört processen. Systemet hanterar även samtliga driftslarm. All data sparas lokalt i respektive gryta. För att granska driftinformationen surfar man in på grytan på samma sätt som med e-log™. Som standard ingår en förenklad version av gs-doc som kan köras från kokgrytans grafiska display.

TEKNIK

e-log™ och gs-doc™ finns på en webbserver i grytans elektronikstyrning. Detta gör grytan till en del av det lokala nätverket. För fjärradministration kopplas det lokala nätverket upp mot internet.