Unik fotpedal

Låter dig ha båda händerna fria när du arbetar med grytan. Fotpedalen kompletterar knappen för hold-to-run och så länge den hålls nedtryckt tillåts omröraren att rotera 20 varv/min med locket öppet. Fotpedalen kan även likt knappen användas till manuell vattenpåfyllning och till stjälpning av kärlet.