Diskverktyg ACT

Diskverktyget ACT (Advanced Cleaning Tool) är ett verktyg som snabbt och effektivt rengör grytkärlet och minskar arbetsbelastningen. Diskverktyget styrs av ett enkelt och komplett disksystem med tre förinställda program. Välj program, tillsätt en tablett ACTab diskmedel och diskningen startar och sköts automatiskt. Bara att skölja ur innan den är klar att användas igen.

ACT klarar att rengöra en gryta utan föregående blötläggning vilket reducerar vatten och energiförbrukning. Detta medför bättre driftsekonomi och mindre miljöpåverkan.

ACT diskar med samma effektivitet gång efter gång (noggrannheten ökar i och med att diskprocessen likriktas i högre grad med mindre inverkan från yttre faktorer).

ACT har en ny unik rund diskborste som även roterar runt egen axel. Det betyder att den sköljs av under tiden och håller sig fri från matrester under hela diskningen.

ACT ökar effektiviteten avsevärt eftersom diskprocessen går snabbare och blir ännu mer verkningsfull med våra egenutvecklade disktabletter ACTab.